Kosten aanleg kleinschalig groen
Kosten aanleg kleinschalig groen is een online abonnement op de calculatiesoftware op www.gwwkosten.nl. Naast toegang tot deze online ontvangt u ieder jaar het boek Kosten aanleg kleinschalig groen. Kosten aanleg kleinschalig groen richt zich op de aanleg van tuinen met een oppervlakte tot circa 1.000 m2, waar calculatiegegevens onder de aandacht worden gebracht in de vorm van normstelling met daarbij de desbetreffende kosteninformatie.
Meer Info
268 pagina's
Prijs: €

Total: €

Een doorlopend abonnement loopt minimaal twee jaar.

Zorg dat u niets mist

Meer Over Kosten aanleg kleinschalig groen

Kosten aanleg kleinschalig groen is een online abonnement op de calculatiesoftware op www.gwwkosten.nl. Naast toegang tot deze online ontvangt u ieder jaar het boek Kosten aanleg kleinschalig groen. Kosten aanleg kleinschalig groen richt zich op de aanleg van tuinen met een oppervlakte tot circa 1.000 m2, waar calculatiegegevens onder de aandacht worden gebracht in de vorm van normstelling met daarbij de desbetreffende kosteninformatie. Het boek Kosten aanleg kleinschalig groen is een unieke uitgave in de branche, mede tot stand gekomen door informatiebronnen uit de praktijk. Er worden niet alleen specifieke hovenierswerkzaamheden behandeld zoals grondwerk, planten en gazonaanleg, maar ook onderwerpen als verhardingen, riolering en drainage. Een dwarsdoorsnede uit de dagelijkse praktijk van de hovenier Met deze informatie is het mogelijk gedetailleerde calculaties/ramingen van tuinen te maken op kostprijsniveau. Gedetailleerde gegevens zijn van groot belang om een juist en volledig kostenoverzicht te verkrijgen, die tevens een juiste werkplanning mogelijk maakt. Met deze gegevens kunt u aangeboden prijzen ook toetsen en bovendien kan men alternatieven snel met elkaar vergelijken.

Wat krijgt u: