Kostendekkendheidsonderzoek
Onderzoek naar de kostendekkendheid van het tariefstelsel van de gemeente inclusief een uitwerking van een kostendekkend tarief.
Meer Info
100+ pagina's
A4
Prijs: €

Total: €

Oplevering binnen twee maanden na bestelling

Meer Over Kostendekkendheidsonderzoek

Bij de bepaling van de legestarieven dient de gemeente rekening te houden met de kostendekkendheid. De tarieven van de dienstverlening moeten in verhouding staan met de kosten die de gemeente maakt bij de uitvoering van deze diensten. Tijdens een rechtszaak zal de rechterlijke macht te allen tijde vragen naar de onderbouwing van deze kostendekkendheid. Bouwleges.nl helpt gemeenten bij het opstellen, berekenen en het jaarlijks herijken van een kostendekkendheidsmodel. Dit model kan worden opgesteld voor alleen de bouwgerelateerde leges of voor de gehele legesverordening. Aangezien de werkzaamheden specifiek voor een gemeente worden uitgevoerd, betreft dit maatwerkoplossingen.

Wat krijgt u:
  • kostendekkenheid
  • tariefstelsel