Privacy

Wij gaan correct met uw gegevens om


Deze privacyverklaring IGG Webshop (vervolg IGG) kijkt naar de manier waarop wij omgaan met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie die karakteristiek is voor en VERKREGEN via deze website die toegankelijk is via www.igg.nl. IGG werkt volgens het opt-in principe. Dit betekent dat persoonlijke informatie die vrijwillig door bezoekers is verstrekt op deze website kan worden ingevoerd. Bij de mailinglijst hanteren wij het double opt-in principe. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt als de bezoeker via zijn of haar persoonlijk e-mailadres een dubbele bevestiging afgeeft. Het bezoek aan onze website maakt de registratie van een log op onze webserver mogelijk. Dit logboek geeft ons niet-persoonlijke informatie over de datum en tijd van inloggen en het IP-adres en browsertype van waaruit de website wordt bezocht. De informatie van deze server wordt door ons ontwikkelteam opgeslagen om onze website en onze (toekomstige) klanten te optimaliseren. IGG heeft links naar websites van andere bedrijven. We respecteren het register door op de bezoeker naar andere internetsites te klikken. IGG wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de inhoud van externe internetsites. Het gebruik van onze website betekent automatisch dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring. Mocht u het niet eens zijn met onze privacyverklaring dan verzoeken wij u vriendelijk onze website te verlaten. IGG behoudt zich het recht voor om deze verklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen Neem voor meer informatie  neem contact met ons op bij IGG.